Under budsjettbehandlingen vedtok et enstemmig kommunestyre i Stange å oversende saken om en spesialist i psykiatri til driftsutvalget.

Det var Arbeiderpartiets Terje Vestheim som lanserte forslaget. Vestheim ble valgt inn i kommunestyret i fjor høst og er selv overlege og psykiater i Sykehus Innlandet ved Sanderud.

– Nå har vi sjansen til å drive nasjonalt nybrottsarbeid igjen, sier Vestheim.

Det vakte nemlig nasjonal oppsikt da Stange vant «Psykolog i kommunen» og fikk Stangehjelpa.

Ifølge Vestheim er kommunene pålagt å ansette psykologer. Stange med sine 20.000 innbyggere har allerede fire psykologer/psykologspesialister, sier han.

Pionerer

Vestheim sier videre at Stange opprinnelig etablerte psykisk helseteam.

– Så fikk vi bemannende omsorgsboliger Høgmyr for drøyt 10 år siden, med tilhørende interkommunalt etablerte boenheter for mennesker med særlig krevende historie og krevende rehabilitering, sier han.

– Vi snakker om den dårligste gruppen med psykiske lidelser, samtidig med problematisk rusmisbruk. Det er disse som trenger mest omsorg. Rådmannen har allerede foreslått midler til psykososial helse og forebyggende tiltak hos barn og unge. Depresjon er verdens tyngste helseproblem som rammer svært mange og behandlingen er unødvendig dårlig. Et fåtall trenger spesialisthelsetjeneste dersom kommunen er kompetent, påpeker Vestheim.

Påbudt med psykolog

Å ansette psykolog i kommunen er påbudt, men Vestheim sier et fåtall kommuner har gjort det til nå. Stange fikk altså psykiatriplan for 25 år siden.

– Stangehjelpa ble vinneren av de fire forsøkskommunene og her er det tverrfaglige, psykiske helsearbeidet organisert på en unik måte. Stangehjelpa er i dag av de fremste. En kommunepsykiater vil kunne styrke det psykiske helsearbeidet som deltaker i team med bruker og pårørende. I sum kan vedkommende bidra til den tryggheten som de involverte trenger.

Vestheim sier videre at en interkommunal psykiater vil gi mye helse for hver krone og fungere som en pilot for utvikling av en mer effektiv bruk av spesialister i sykehus i dag. Framfor alt er det viktig å få raskt kontakt med en spesialist, påpeker Vestheim.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00