Ny bygdeliste i Stange som blir forsøkt stiftet til kommunevalget i 2019.

Vil ha fokus på skole, nærmiljø og eldreomsorg.

Ønsker å samarbeide med blokken man får mest igjen.

Vil arbeide for hele Stange, kommunesammenslåing er ingen politisk, kampsak.

Jernbanesak og skolestrukturdebatt viste at det er mulig å få til resultater gjennom lokalt engasjement, sier initativtaker Tore Ketil Stårvik.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00