Omsorgslegatet for Tangen og Stange sogn er opprettet ved sammenslåing av Ole og Johan Søbergets legat og Anne Jensen Lindbakks legat.

Skal tilgodeses spesielt søkere som er rammet av kreft, personer eller lag/foreninger som yter uvanlig stor hjelp til pleietrengende familiemedlemmer/slektninger.

Legatets grunnkapital er på 559.918 kroner. Opptjent bundet egenkapital er 145.696 kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00