Kommunepolitikerne Kirsti Berge, H og Jan Olav Nybruket, Frp, har fått med seg at rådmann Stein Erik Thorud vil høyne sikkerhetsnivået i rådhuset. De støtter at sikkerhet vies mer fokus og mener det er nødvendig å erkjenne at verden er i endring.

– Den dagen det skjer noe, er det for sent. Vi må ikke være naive, men se på verden rundt oss. Derfor må vi være føre var, sier Berge.Jan Olav Nybruket konstaterer at rådhuset ikke lenger kan være et åpent hus for stangesokningene.– Tidene forandrer seg, verden kommer tettere innpå oss. Det er selvfølgelig et tankekors, sier Nybruket.

Folk går fritt i gangene

Samfunnets og lokalt fokus på sikkerhet i og rundt arbeidsplasser samt personvern, har gjort at administrasjonen har startet drøftingene for et sikrere rådhus. Det er ikke snakke om å gjøre rådhuset til en festning, men trappeområdet som fører til de ulike virksomhetene kommer til å bli stengt samtidig som alle besøkende blir ledet inn i et resepsjonsområde.

– Dette forslaget er en konsekvens av samfunnsutviklingen, vi kan ikke ha at ansatte blir oppsøkt av enkeltindivider, sier rådmann Stein Erik Thorud til HA.

Folk i ubalanse

Rådmannen ser svært alvorlig på at tilfeldige, ubudne gjester vandrer rundt på rådhuset og oppsøker enkeltmedarbeidere.

– Da snakker vi om personer i ubalanse, sier Thorud videre.

Ifølge rådmannen har Stange kommune holdt igjen lenge med å skjerpe sikkerheten og håpet man kunne leve videre i en rolig og harmonisk stangeby.

– Slik er det ikke. Nå innser vi at noe bør gjøres for å sikre den enkeltes arbeidssituasjon. Hvordan vi fysisk skal løse rådhusets nye sikkerhetssoner, er vi ikke ferdig med utrede, sier Thorud.

Ansatte blir varslet

– Vi har også vært plaget av at folk har vandret rundt i rådhuset, nødvendigvis ikke i ærlige hensikter. Her snakker vi om tjuverifar. Vi har også hatt utfordringer med rus, og enkeltepisoder der saksbehandlere blir oppsøkt. Nå ønsker vi et system der gjesten henvender seg i en resepsjon og ikke kommer videre før den ansatte er varslet om besøket, fortsetter Thorud.

Rådmannen beklager såpass drastiske sikkerhetstiltak, men kommunen kan ikke utsette det lenger. Stangebyen har så langt klart å leve i utkanten av storbyens utfordringer. Nå skal folk hindres i å oppsøke ansatte tilfeldig.

VIL DU LESE MER OM HVA SOM SKJER I STANGE?

Her kan du lese en notis om farlige lyktestolper.

Her kan du lese en notis om kommunens nye startlån i Husbanken.

Her kan du lese en notis om at kommunen har 1,2 milliarder kroner i gjeld.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00