Utbyggingen av E6 nordover fra Kolomoen er en del av porteføljen Nye Veier AS har arvet etter Statens vegvesen.

Parsellen Kolomoen-Kåterud med Uthuskrysset inngår i gjeldende reguleringsplan 2012

Nye Veier ønsker nå å endre Uthuskrysset, bruke dagens kjørebane som nordgående felt i ny firefelts motorveg.

Sp, Ap og MDG i planutvalget klager på at reguleringsendringen er for dårlig utredet og har sendt forslaget tilbake.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00