Nye Veier er i jevnlig dialog med Stange kommune. Røhne er derfor kjent med de nye og reviderte E6-planene. Ordføreren sier han er positiv til å finne en god løsning, men er samtidig opptatt av at alle parter skal bli hørt.

– Å la fylkesvegen gå under E6 i samme løp som i dag, det er en stor endring sammenlignet med de vedtatte planene. Det kreves derfor en planendring med høringsrunder hvor de berørte partene, både offentlige og private, får anledning til å komme med innspill, sier han.

Røhne sier han nå avventer at Nye Veier utarbeider en ferdig planendring, slik at kommunen kan videreføre arbeidet og til slutt gjøre et nytt vedtak.

– Vi må se på hvor store konsekvenser endringene vil få. Blant annet støyskjerming er et vesentlig tema. I grunn for vedtaket må det ligge en utredning av alle problemstillingene, sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00