Utbyggingen av E6 nordover fra Kolomoen er en del av porteføljen Nye Veier AS har arvet etter Statens vegvesen.

Parsellen Kolomoen-Kåterud med Uthuskrysset inngår i gjeldende reguleringsplan 2012

Planutkastet fra Nye Veier går ut på å endre Uthuskrysset, bruke dagens kjørebane som nordgående felt i ny firefelts motorveg. Sp, Ap og MDG i planutvalget mente reguleringsendringen var for dårlig utredet og sendte det tilbake.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00