– Skolehelsetjenesten ble styrket med en 50 prosent stilling i 2014. Da hadde stillingen vært finansiert på prosjektmidler i to år, opplyser Thilla Marie Nerli Lerberg, virksomhetsleder i Barn og familie til HA. Lerberg er ny i jobben. Hun tiltrådte i august.

Les HAs leder: Lytt til ungdommen

Ikke fornøyd

Aps gruppeleder Bjarne H. Christiansen, er ikke tilfreds med situasjonen. Han har stor forståelse for at lederen i Barn og unges kommunestyre, Johanne Dalsbø, krever flere helsesøstre på skolen.

– Faktisk var vi opptatt av saken ved budsjettbehandlingen i fjor og fikk kommunestyret med på å bevilge en solid økning i midlene til skolehelsetjenesten. Jeg er lite fornøyd med at det ikke resulterte flere helsesøstertimer på skolene i 2016. Det jeg kan love nå er at dette er en sak vi vil ta med oss inn i vår behandling av budsjettet for 2017. I første runde vil vi nå studere rådmannens budsjettframlegg, sier Christiansen.

Valgte å ikke øke ressurs

I 2016 foreslo regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom veksten i kommunenes frie inntekter. Disse kom i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015. I 2016 ble det i tillegg bevilget 100 millioner kroner gjennom budsjettforliket til et øremerket tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Disse foreslås videreført i 2017., sier Lerberg.

Stange kommune valgte imidlertid å ikke øke helsesøsterressursen ut fra det som lå i frie inntekter. Dette innebar at kommunen ikke fikk anledning til å søke på øremerkede tilskudd som ble utlyst i flere runder i løpet av 2016, sier hun.

Virksomhetsleder Lerberg sier det er vesentlig at Stange kommune oppretter en 100 prosent stilling i skolehelsetjenesten, både med tanke på utfordringer i tjenestetilbudet og behov for styrking i enkelte skolemiljø.

Ifølge Lerberg foreslår regjeringen for 2017 en ytterligere styrking av helsestasjons – og skolehelsetjenesten på 50 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter. I 2015 foreslo regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 millioner kroner som del av veksten i kommunenes frie inntekter over departementets budsjett. Stange kommune opprettet 100 prosentstilling som helsesøster fra våren 2015, 40 prosent jordmor og 60 prosent helsesøster på helsestasjonen fordi alle tilgjengelige ressurser var brukt til å øke kapasiteten i skolehelsetjenesten og man var i utakt til nye krav om jordmor og ordinær helsestasjonstjeneste, sier Lerberg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00