Stange kommune økte overskuddet med 8,7 millioner fra 2015–2016. Skole- og barnehagesektoren gikk med 9,1 mill. i pluss.

Det går fram av årsregnskapet for 2016. Kommunen går så det suser og oppnådde et overskudd på hele 64,1 millioner kroner. Kommunens frie disponible fondsmidler er kommet opp i 300 millioner kroner. De ulike enhetene i kommunen fikk et samlet overskudd på 9,9 millioner kroner. Overskuddet skyldes skattevekst på 10,6 prosent, besparelser i lønn og pensjoner, økte statstilskudd og mindre forbruk i virksomhetene. Truls Gihlemoen, Frp, reagerer på at kommunene på Hedmarken har over en kvart milliard i overskudd. Med nedleggelsesspøkelset hengende over kommunens barneskoler, kapasitetskrise i pleie og omsorg samt manglende nærings- og boligutvikling, er kommunens overskudd og oppbygging av kommunale sparefond en hån mot Stanges innbyggere. Overskuddet tilsvarer kommunens inntekter på eiendomsskatt, sier Gihlemoen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00