Selv om deltakerne fra Statens vegvesen og fylkeskommunen hadde refleksvester, måtte flere av deltakerne hoppe ut i vegkanten i forbindelse med en møtesitasjon. Befaringen var klokka 7.30 om morgenen. Morgenrushet var i gang og det var jevn trafikk av både nyttekjøretøyer og biler.

– Trafikksikkerhetstiltak vil ikke bare beskytte myke trafikanter, men ikke minst sjåførene mot seg selv også. Vi mener derfor det må tas hensyn til kurvatur, geografi og trafikksituasjon generelt, sier velleder Tore Ketil Stårvik.

– Alle på Hedmarken vil ha nytte av en sammenhengende gang- og sykkelsti rundt hele Åkersvika. Hedmark ønsker å doble andelen fotgjengere og syklister innen 2023, sier Stårvik.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00