– Det at Mjøsa blir varmere er noe vi har sett fra overvåkingsdata over en lengre periode nå, og det har blitt beskrevet i flere årsrapporter og vitenskapelig publikasjoner. Vi vet ikke sikkert hvilke effekter temperaturøkningen kan ha på Mjøsa som økosystem og fiskesamfunn, men trolig har temperaturøkningen eller andre klimarelaterte faktorer påvirket både algesammensetningen og algemengden i Mjøsa til en viss grad, sier Jarl Eivind Løvik, forsker i Norsk institutt for vannforskning, NIVA Region Innlandet i Ottestad.

Klimaendringer

Ifølge Løvik kan det skje endringer i forholdet mellom arter som omfatter både planter som alger og dyr i dette tilfellet mjøsfisk. Det er også interessant å se hvordan vekstperioden for ulike vannlevende organismer påvirkes av at mjøsvannet blir varmere, sier Løvik.

– Det pågår for tiden et større forskingsprosjekt med mange fagpersoner og institusjoner involvert (SUSTAIN) der Mjøsa er et av casene. Her håper vi å fra finne ut mer om hvilke endringer som skjer eller vil skje i Mjøsa som økosystem. Deltakere i dette prosjektet er blant andre seniorforsker Jannicke Moe i NIVA og Atle Rustadbakken hos Fylkesmannen i Hedmark, sier Løvik.

Rekordvarme i 2016

2016 var altså rekordvarmt på verdensbasis. Fjoråret ble det varmeste året siden moderne målinger startet på midten av 1800-tallet. Rekorden fra 2015 ble slått, som igjen slo rekorden fra året før: 2014. På hjemlige trakter bekrefter NIVAs målinger fra Mjøsa denne trenden med en generelt stigende trend i temperaturen i de øvre vannlagene.

Ifølge NIVA var 2016 også særs varmt. På nasjonalt nivå er det mange flere årsaker til variasjon enn klimaendringer, men NIVA ser likevel en klar tendens til oppvarming, for eksempel i innsjøene. I over 40 år har Norsk institutt for vannforskning målt overflatetemperaturen i landets største innsjø Mjøsa. Middeltemperatur for 2016, på 13,3°C, var den tredje høyeste som er registrert, bare slått av året 2014 med 13,8 °C og 2006 med 13,5 °C.

– I tillegg til temperaturøkningen er det registrert endringer for islegging i Mjøsa. Isen har lagt seg færre vintre i den senere tid enn det som var vanlig tidligere.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00