Ap, SV og PP sikret flertall for budsjettvedtak før jul som innebærer at kommunens driftsoverskudd skal avsettes til ekstraordinære tiltak.

Blant annet legges det opp til en ekstra spillemiddelutbetaling til idretts- og nærmiljøanlegg og lokale kulturhus. Det skal også vurderes ekstra midler til aktuelle trafikksikkerhetstiltak ved skoler og barnehager for skoleåret 2017–2018. Aktivitets- og lekeområder i Stange sentrum og tettbygde strøk står på prioriteringslista. Rådmannen bes også utrede konsekvenser ved en ny skolematordning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00