Romedal og Stange ungdomsskole slås sammen, foreslår rådmann Stein Erik Thorud. Ved å slå sammen ungdomsskolene vil kommunen spare 45 millioner i investeringskostnader.

Rådmannen ønsker å benytte Romedal ungdomsskole til videre skoleformål. Det er store restverdier i bygget som foreslås brukt til en ny stor barneskole for elevene fra Solvin, Åsbygda og Breidablikk. Her er økte skyssutgifter med buss stipulert til 1,2 millioner kroner.

Videre foreslår rådmannen å flytte elevene fra nybygde Espa skole til Tangen. Økte skyssutgifter for Espa-elevene er beregnet å koste 222.000 kroner. Dersom de såkalte 0-alternativet velges, trengs det 159 millioner kroner til å rehabilitere Breidablikk barneskole på Ilseng og Romedal ungdomsskole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00