Bebygd boligområde mellom jordene til Arstad-gårdene/Berger og fylkesveg 222.

Er attraktivt landbruksareal for videre boligbygging på grunn av sentral beliggenhet.

Landbrukskontoret er negativ til innspillet. Sier det betyr nedbygging av dyrket av god kvalitet. Dersom det skal tas dyrket mark, mener rådmannen at flere samfunnsmessige oppgaver som ny svømmehall, skole og vegproblematikk løses må løses på arealet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00