Det sier styreleder Anne Kathrine Fossum. Konferanselokale må oppgraderes og kjøkkenet må moderniseres for matproduksjon.

Fossum sier det er mange muligheter på Staur, blant annet å bruke hovedbygningen som statens representasjonslokale. En annen mulighet er å bruke lokalitetene i større grad for å understøtte leietakerne på gårdsbruket, men investeringene må jo lønne seg sier hun.

Styret ga i sin tid anbefaling til departementet om å selge Staur fordi man så det som vanskelig å få økonomi i gjestegårdsvirksomheten. Hvilke muligheter som nå ligger i gården, drøfter styret med eier. Aps landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og de politiske gruppelederne i Stange engasjerte seg sterkt for å redde gården fra salg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00