2. august omtalte HA hvordan naboer langs Tangenvika har klaget på boreriggen som ligger svært godt synlig i en ellers fredfull naturperle. Firmaet som drev med undersøkelser av mjøsbunnen gikk konkurs i juni 2016, og siden den gang har riggen blitt liggende urørt og mørklagt – til irritasjon for naboer og til fare for båtfolket.

Etter at beboere langs Tangenvika kontaktet HA og Fylkesmannen har det derimot vært en utvikling i saken. I forrige uke ble det satt opp lys på riggen, i tillegg til at fortøyningene skal ha blitt bedre merket med bøyer.

Ny eier etter konkurs

Den store riggen eies nå av Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, som overtok den etter konkursrammede Arctic Seaworks.

I et brev til Fylkesmannen i Hedmark skriver daglig leder Frank-Ole Sørensen at riggen snart vil bli flyttet nærmere land, slik at den skal være mindre til hinder for båtfolket.

– Vi håper å få leid ut plattformen til prosjekter i Mjøsa i nærmeste framtid. Det er derfor vi ennå ikke har demontert og flyttet den, skriver han.

Plattformen skulle egentlig ha vært flyttet allerede i midten av august, men på grunn av hærverk og ubudne gjester har arbeidet tatt noe lengre tid enn planlagt.

– Vi har purret på dem som skal flytte den for oss, og skal gi beskjed til dere så fort dette er gjort. Vi skal få gjort det så raskt det lar seg gjøre, skriver Sørensen videre i en e-post til Fylkesmannen.

Venter på nye oppdrag

HA har kontaktet Sørensen for å høre om det er bestemt noen dato for når riggen kan fjernes helt fra Tangenvika, men dette er ennå ikke avklart.

– Dette er usikkert; det kommer an på tilgangen på nye jobber. Det skjer mye i mjøsregionen nå framover, skriver Sørensen – og gir dermed håp om at riggen kan få en ny arbeidsplass og et nytt bosted i løpet av nokså kort tid.

For eksempel vil bygging av ny E6-bru mellom Moelv og Biri utløse et stort behov for grunnundersøkelser, men her er det ennå ikke kjent hvem som skal utføre arbeidet.

Nabo Trond Vangen i Pilegrimsvegen sier til HA at han er glad for at det er framdrift i saken, og at riggen nå har fått lys i mørket. Vangen stoler på at Hæhre & Isachsen Maskinutleie vil finne en god løsning for fjerning av riggen som i flere år har forstyrret utsikten i området.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00