Historien om familieformuen som var på 93,1 millioner i 2012, økte til 123 millioner i 2014 og viste drøyt 205 i fjor, er spesiell. Røttene kommer fra den frodige landbruksbygda på Hedmarken. Kaia Aagot Linneberg ligger ikke på inntektstoppen i Stange. Det gjør Paal Kvernvolden med 10,6 millioner i inntekt. Linneberg ligger på fjerde plass med en inntekt på 6,6 millioner kroner. Ingen innbygger betaler imidlertid så mye skatt som Linneberg. 4,6 millioner betalte den mest formuende i Stange, vel 1,5 millioner kroner mer enn Kvernvolden.

Startet med lite gårdsbruk

Linneberg sier til HA at verdiene hun forvalter, stammer fra ekspropriasjon av et lite gårdsbruk i Oslo, på lik linje med mange andre som Oslo kommune trengte jorda til for å bygge ut byen. Hennes forfedre skulle ikke forbruke, men ta vare på det lille de fikk for jorda si den gangen, ifølge Linneberg.

– At verdiene på det de kjøpte har steget slik i verdi, er samfunnets verk, ikke forvalteren, sier Linneberg.

Et lite spark

– Ditt eierskap i fast eiendom kaster stadig mer av seg og formuen har økt vesentlig. Kommentar til det?

– Ligningsverdiene settes opp, skatten økes til fordel for stat og kommune. Det virker som det er helt feil å forvalte og ta vare på noe, sier Linneberg.

Kaia Aagot Linneberg er altså Stanges rikeste på papiret og føler hun bidrar positivt til fellesskapet gjennom å betale mye skatt.

Dette mener hun er et uttrykk for hvordan politikken er formet.

Linneberg legger til at hun i realiteten forvalter halvparten av sine verdier. Skal hun selge eiendommene, krever staten skatt. Verdier i bank er imidlertid lettere tilgjengelig og kan tas ut uten ekstra beskatning.

– Få tenker over at det er slik med fast eiendom. Det er jo frivillig å forvalte fast eiendom, sier Linneberg som synes det ofte blir framstilt negativt.

Tidligere Malungen-eier Bjørnar Ingvaldsen var på inntektstoppen i 2012, i 2015 var på 10. plass med 4,5 millioner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00