Kommunalsjef Tove Nordli Selnes har i dag en gledelig melding til dem som er bekymret for stillingen i kommunen.

– Stange kommune har søkt og mottar tilskudd fra Kreftforeningen til kreftkoordinatorstillingen. Parallelt med at tilskuddet fra Kreftforeningen trappes ned, trappes kommunens andel opp. Dette er lagt inn i forutsetningene i økonomiplanperioden. Med andre ord er videreføring av kreftkoordinatorstillingen i Stange 100 prosent sikret også når tilskuddsperioden fra Kreftforeningen avsluttes, presiserer Nordli Selnes.

Kreftforeningen dekker 75 prosent av lønnskostnadene de første tre årene, deretter en gradvis nedtrapping til 60, 40 og 20 prosent de neste tre årene hvor kommunene tar over ordningen, til sammen seks år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00