Hanne og Olav Vold på Gaustad nordre har passert første nåløye i kampen om tittelen årets Klimabonde i Hedmark 2016. Nå er de regionvinnere på Hedmarken og kan gå helt til topps som Hedmarks-vinner i Elverum 2. november.

– Jeg er stolt, det å bli kåret til årets klimabonde på Hedmarken er en anerkjennelse for landbruket vi driver, sier Olav Vold.

Hovedgeskjeften på gården er svine- og kornproduksjon. Nå hedres de for å ta miljø- og klimahensyn i drifta. Blant annet er det fokus på best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla og Vold har investert i nytt anlegg for slangespredning til 750.000 kroner sammen med en nabo.

– Vi holder også på med grøfting for å få ut vannet. På den måten kan vi bruke jorda og binde CO₂, sier Vold.

Klimavennlig

Det nye, banebrytende gjødselanlegget innebærer at gjødsla spres på en miljø- og klimavennlig måte.

– Nå er gjødselvogna vår til salgs, humrer Olav Vold.

Ottestadbonden har nå 1,8 kilometer med slanger på jordet og kan pumpe opptil 230 kubikk husdyrgjødsel ut på jordet per time. Nå er hele gjødselspredningen unnagjort på halvannen dag mot 14 dager med gjødselvogna. Dermed sparer han tid, penger og forurenser mindre med traktorkjøring. Vold utnytter også GPS-teknologi for å redusere overlapp i alle arbeidsoperasjoner. På den måten bruker han mindre drivstoff og det har en klimaeffekt ved redusert utslipp av CO₂. Ved sprøyting unngår han nemlig at samme areal blir sprøytet flere ganger og på den måten reduseres forbruket av sprøytemidler. Vekstskifte med korn og oljevekster som raps samt har 6.000 til 7.000 meter grøfting per år de siste par årene har ifølge rådgiver Bent Roger Hegg vært på Hedmarken landbrukskontor vært avgjørende for å opprettholde gode avlinger.

Halmfyring

En annen viktig investering i gårdsdrifta er årets oppgradering av halmfyringsanlegget, som ble bygget i 2000. Alle gårdshusene inkludert grisefjøset og utleielager varmes opp med halmvarme. I stedet for å brenne halmen til folks store misnøye, brukes nesten 23 tonn med halm til oppvarming. Også korntørka fyres opp med samme fyrkjele.

Landbrukssjef Stein Enger synes Olav Volds satsing er spennende.

– Han er en bonde som tør å satse, han er innovativ og tar i bruk ny teknologi, sier Enger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00