Romedal Almenning påklager politiets vedtak om å stanse etterforskingen av en mystisk elgdød sør for Malungen. I den halvannet år gamle oksen ble det funnet en lite brukt grovammunisjon, kaliber 9,3 som altså er mest benyttet til bjørnejakt og ikke på elg.

– Elgen er påført enorme skader. Vi snakker om gjennomskyting og veldig gode treff. Skuddene har vært innom lungene og vi har funnet kuler, sier Driftssjef Jørgen Petter Nermo.

Tyvjakt?

Ifølge Nermo aner ikke allmenningen hvorfor elgoksen lå på stedet. Hadde noen skutt på dyret i den hensikt å stjele kjøttet, men blitt forstyrret?

Det er var 23. oktober at den døde elgoksen ble funnet i Rasalia og trolig hadde den ligget der ei uka. Jaktoppsynet har kontaktet de to aktuelle jaktlagene i området, som har felles jaktfeltgrense cirka 200 meter fra funnstedet. Ingen av disse har skutt mot elg uten resultat denne høsten. Dette bekreftes gjennom at det ikke er ført skudd i allmenningens interne jaktjournal, opplyser Nermo.

– Vi synes det er ille at mistanken mot tilgrensende jaktlag fra nabokommunene blir hengende, på grunn av at politiet henlegger saken. Allmenningen har kulene som kan identifisere kaliber. Viltnemnda i Stange kommune vil gjerne ha klarhet i hva som har skjedd samtidig som det er viktig for Romedal Almenning å få klarlagt eventuell ulovlig jakt på vår eiendom. Dette har vi vært plaget med tidligere. I tillegg er det høyst overraskende at når vi har en sak på mulig overtredelse av Viltloven legges den så raskt vekk, sier Nermo.

Klaget på vedtaket

Jaktoppsynet har også innhentet opplysninger rundt alle våpnene som benyttes av de to lagene. Kun en av 15 jegere har det aktuelle kaliberet (9,3 mm) som stemmer overens med kulene funnet i dyret.

– Innehaveren av dette våpenet er imidlertid den mest benyttede instruktøren i Norges jeger og Fiskeforbund Hedmark til kurs og opplæring av nye jaktledere i vårt distrikt, sier Nermo videre.

– Den overraskende henleggelsen av saken fikk oss til å klage på vedtaket omgående, sier han.

Påtaleansvarlig, Ida Benedicte Engen i Innlandet politidistrikt, sier til HA at saken er henlagt fordi politiet ikke har noen opplysninger om gjerningsperson. Anken behandles av Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00