Onsdag presenterte HA nyheten om at det statlige vegselskapet Nye Veier vil la firefelts E6 gå i bru over fylkesveg 24. Dette er omvendt av Statens vegvesens foretrukne løsning, som innebar å senke hele E6 og legge den nye motorvegen under Fv24.

Frps vegpolitiske talsmann Tor André Johnsen var raskt ute med å rose Nye Veiers initiativ, som etter planen skal spare både penger, tid, matjord og næringsarealer.

Men hva sier vegvesenet, som i utgangspunktet skrinla løsningen Nye Veier nå har blåst nytt liv i?

– Nye Veier bestemmer nå

HA har tatt en prat med vegvesenets E6-prosjektleder Taale Stensbye for å høre hva han synes om de foreslåtte endringene.

– Vi foreslo opprinnelig en løsning som var utarbeidet i tett samarbeid med Stange kommune og bomiljøet rundt Uthuskrysset. Jeg ønsker ikke å kommentere så mye mer rundt Nye Veiers vurderinger. Nå er det de som bestemmer, sier han.

Stensbye sier han ikke er overrasket over at Nye Veier har sett på innsparingsmuligheter.

– Vi leverte fra oss en sparepakke på 500 millioner kroner på den nye E6-strekningen. Uthuskrysset er et av områdene hvor vi mente det ville være mulig å kutte kostnader. Krysset var et av elementene vi ville anbefale å se litt nærmere på, sier han.

Stensbye ønsker ikke å kommentere hvorfor vegvesenet i utgangspunktet foreslo å senke hele E6, men nevner støy og hensyn til nærmiljøet som viktige faktorer som ble vurdert underveis i planleggingsarbeidet.

– Sunt med nye løsninger

På spørsmål om det er et lite «prestisjenederlag» at Nye Veier nå overkjører vegvesenets plan, svarer Stensbye muntert:

– Nei, sånn tenker vi ikke. Det er bare sunt for alle at man kan se på nye løsninger.

Stensbye og hans kolleger i vegvesenet har blitt mindre synlige i media etter at fellesprosjektet langs Mjøsa sto ferdig, men de ansatte i etaten har fortsatt nok å henge fingrene i.

– Vi er nå i full gang med å planlegge E6 videre nordover fra Mjøsbrua til Lillehammer. I tillegg planlegger vi utbygging av Rv3. Også her må vi gjøre forarbeidet før Nye Veier kommer inn på et senere tidspunkt, avslutter han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00