– Vi savner dialog med styret, særlig fordi Staur gård har en samfunnsviktig funksjon, sier de.

Det politiske miljøet i Stange fikk seg en stor overraskelse da meldingen om at Landbruks- og matdepartementet allerede under neste ukes behandling av statsbudsjettet innstiller på at staten selger Staur 13. desember.

- Jeg har kontakt med vår stortingsgruppe og jobber for at de skal gå i mot salget, sier Venstres Erik Ringnes.

Storberget avviser salg

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann på Stortinget, Knut Storberget, sier at de er imot salg av Staur gård. Stortingsgruppen møttes torsdag kveld.

– Vi mener at regjeringen også her går på autopilot der det er om å gjøre å selge mest mulig uten at det er grunn for det. Staur er en usedvanlig viktig gård for kultur og politiske historie i Norge og ikke minst dagens landbruk. Her er det så mange gode grunner for at Staur fremdeles være på offentlige hender og legge en plan der det blir mulig å få overskudd. Det er rart at man ikke kan få til det i fellesskapets eie, men ved salg til private skal det liksom gå rundt, sier Storberget og håper KrF og Venstre følger Ap og han oppfordrer Tor Andre Johnsen, Frp om å komme på banen. Johnsen bør ikke bare ha fokus på veg, nå, sier han.

uansvarlig med salg

Stangepolitikerne mener det er uansvarlig å selge Staur nå med to viktige nasjonale, forskingsstasjoner på gården. Ordfører Nils A. Røhne håper ikke saken drukner i budsjettkaoset i Stortinget. Selv fikk han vite om salget forrige uke, og målet for stangepolitikerne er å stoppe vedtaket. De mener at saken er ufullstendig utredet.

– Det kom brått på det politiske miljøet i Stange at Staur gård skulle selges. Eiendommen har vært og er en viktig institusjon i bygda vår, i regionen og også som møtested opp gjennom årene for nasjonale myndigheter. Hvis kommunen hadde blitt tatt med som en diskusjonspartner i prosessen før eiendommen ble bestemt solgt, så kunne en også fått avklart om Stange kommune og kanskje Hedmark fylkeskommune kunne hatt interesse av å diskutere en løsning, der også lokale og regionale myndigheter spilte en rolle, sier politikeralliansen i en felles uttalelse.

Styreleder i Staur gård Anne Kathrine Fossum har følgende svar på kritikken fra politikerne: 

– Et styre må forholde seg til eier, og det er eiers ansvar å uttale seg utad om slike saker, sier Fossum. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00