• Ole Erling Foss, elev ved Romedal ungdomsskole kjempet til siste slutt for å bevare skolen. Søsteren Dina Helene Foss demonstrerte også med plakater i forkant av kommunstyret i går kveld.
    FOTO: Henning Holter Christensen

– Jeg kjemper mest for skolen min som er Breidablikk, sa sjuåringen som sammen med 15 demonstrerte mot skolenedlegging med plakater utenfor rådhuset.

Initiativtaker Kari Helene Foss, mor og klassekontakt og resten av tilhørerne fra Romedal reiste skuffet hjem.

– Vi er veldig lei oss for at politikerne gjorde alvor av å legge ned en velfungerende skole. Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for det, sier hun.

Liten spenning, utfall gitt

60 tilhørere fulgte den nesten tre timer lange debatten i kommunestyret om skolestruktur. Den nye ungdomsskolekretsen med sammenslåing av Romedal- og Stange ungdomsskole ble enstemmig vedtatt. Rådmannen fikk i oppdrag å utrede etterbruken av Romedal ungdomsskole raskt. I utredningen ber kommunestyret om at bruken av skolen til kulturformål og svømmeundervisning vurderes.

Pensjonistpartiet snudde

Siden formannskapet behandlet skolesaken 8. mars hadde Pensjonistpartiets Bjørn Sveheim vendt partikameratene Ap og SV ryggen og var med på fellesforslaget fra Høyre og Venstre. Dette forslaget som falt mot partienes seks stemmer, fulgte i hovedsak rådmannens opprinnelige innstilling bortsett fra at Breidablikk på Ilseng skulle opprettholdes.

Helge Bjørnsen, SV foreslo å utrede flytting av Solvin skole til Romedal ungdomsskole, men han trakk forslaget da debatten var ferdig.

– Vi har valgt en dyr skole som vi må ta hensyn til i budsjettene slik at alle barn i hele kommunen, enten de går på liten eller stor skole må få like muligheter. Det er ikke godt nok for meg at 10.-klassingene i Stange ligger midt på treet i grunnskolepoeng, vi må ha høyere ambisjoner, sa Sps gruppeleder Aasa Gjestvang.

Ordfører Nils A. Røhne sa at skolevedtaket gir uttrykk for at kommunestyret følger opp kommuneplanen samfunnsdel som legger til rette for utvikling i distriktene og grendene.

– Motoren i Stange er sentrene, derfor må vi også satse på knutepunktene, sa ordføreren og la til at skolesaken er den mest omfattende prosess i hans ordførertid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00