Denne saken er svært kontroversiell.

Blant jordverntilhengere vakte det oppsikt da kommuneplanleggerne prioriterte de private arealinnspillene til nye boligområder på dyrket mark i Bekkelaget. I silingsdokument til kommunedelplanens arealdel, kom forslaget på folkemunne kjent som Børre Johnstad-jordet inn.

Styre byutviklingen

Arbeiderpartiveteranen Kjell Arne Johnsrud går nå så langt som å ta til orde for at kommunen burde erverve de 100 målene for å få en hånd på rattet i byutviklingen i Stange nord.

Om det har flertall i Stange Arbeiderparti, er usikkert.

For en uke siden tok nemlig Helmik Slora Kristiansen opp denne saken på et medlemsmøte Samhold og Ottestad arbeiderlag. Her ble ulike synspunkter delt og det ble klart at jordvern står såpass sterkt blant medlemmene at flertallet på medlemsmøtet ikke ønsker omregulering av Johnstad-jordet til boligformål i dag.

Den såkalte gartneritomta er imidlertid et annet område som arbeiderlaget ønsker nærmere vurdert.

Ja til omregulering

– Arbeiderlaget gikk inn for å kjøpe/omregulere Gartneritomta som er et industriområde. Dette vil være en naturlig forlengelse av området rundt Arstad skole som vil kunne frigjøre arealer til skole og idrettsmiljøet rundt Ottestadhallen. Muligens kan det også frigjøres noen boligtomter i samme omgang. Jeg regner med at dette blir et tema som blir diskutert på medlemsmøtet i Stange Ap 23. oktober. Ottestad er jo stedet hvor folk vil bo og det skjønner jeg veldig godt. Det betyr at vi må frigjøre tomtearealer til både skole, idrett og boligformål. Derfor oppfordrer jeg alle medlemmer som har en mening rundt dette temaet til å møte opp på medlemsmøtet, sier Kristiansen.

– Du fikk ikke full oppslutning om å forslaget om å omregulere Johnstad-tomta, føler du det som et nederlag?

– Nei, sånn er demokratiet, sier Kristiansen.

Ordfører Nils Røhne vil avvente å si noe før forslag til kommunedelplanens arealdel er klar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00