Det bekrefter eiendomssjef Bjørn Lunstøeng. Eiendomsavdelingen ber nå om 400.000 kroner til utredningsarbeidet for etterbruk av Romedal ungdomsskole.

Skolen er vedtatt slått sammen med Stange ungdomsskole og parallelt med utredningen om løsning av rombehov ved Stange ungdomsskole, gjennomfører altså eiendomsavdelingen bestillingen om å se på bygging av ny ungdomsskole ved Stangehallen/Stange videregående.

– Hvilken tidsramme er det på utredningsarbeidet, Lunstøeng?

– Vi bør ha kommet langt i løpet av høsten, altså før jul. Det er spennende å se på en eventuell plassering av ny skole ved Stangehallen, altså å flytte Stange og Romedal u-skole dit, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00