– Jeg er for samling av fagmiljøer. Det er muligheter for å samlokalisere avdelingene Løbakk og Ottestad og fullt mulig å drive rehabilitering begge steder.

Det sier avdelingssjef Rudy van Oeleven. Han er stedfortreder for divisjonsdirektør for habilitering og rehabilitering, Atle Stenhaug Sørensen, som 9. desember uttalte til HA at han stiller seg bak ledelsens innstilling.

Også seksjonsoverlege Kristin Østlie tar til orde for å samlokalisere, men da må det finnes et sted som rommer alle seksjoner. – På Løbakk er det ikke plass til poliklinikk som i dag i Ottestad. På Løbakk er det kun plass til sengeposter, sier Østlie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00