Driftsutvalget godkjente med en stemmes overvekt utvidelse av Kausvol gardsbarnehage og Steinerbarnehagen på Hedmarken tirsdag. Ap støttet rådmannen som innstilte på avslag.

– Nå må vi hjem og regne, dette vedtaket er ikke med i kalkylene, sa Ragnhild Finden, eier av Kausvol gardsbarnehage.

Søknaden om utbygging og endring av lokaler og kapitaltilskudd på Kausvol med 35 plasser, fikk bare støtte fra Jan Olav Nybruket i Frp. KrFs Knut Nysæther greide å samle flertall for sitt forslag om å gi Kausvol anledning til å bygge 12 nye plasser innen 1. august 2018 og ytterligere 12 nye plasser når behovet melder seg. Opprinnelig søkte Kausvol om å utvide med 35. Steinerbarnehagen fikk ja til ni nye plasser

– Burde være en gladsak

Frps Jan Olav Nybruket karakteriserte rådmannens innstilling som unødvendig negativ.

– Egentlig burde dette være en gladsak for Stange. For noen år siden trengte vi barnehageplasser og hilste private utbyggere velkommen. Nå sier vi at Stange heller skal bygge selv. Er det krise om vi havner i en situasjon med noe overkapasitet? spurte Nybruket.

Både Nysæther og Gunnar Kjeverud, Miljøpartiet De grønne, trakk fram Kausvols spesielle tilbud som ingen annen barnehage i Stange gir. Driften er lagt opp rundt gårdsdrift, som er et viktig element i jordbruksbygda Stange.

– Både Kausvol og Steinerbarnehagen representerer MDGs hjertesaker, sa Kjeverud.

Han tok i sitt innlegg til orde for flere gardsbarnehager og sa at det er uheldig å stoppe folk som vil drive og utvikle i Stange.

Høyres Nina Jendal, trakk fram fordelen ved å ha et mangfold av barnehager.

Stange vil ha behov for 170 nye barnehageplasser i perioden 2018–2021. I 2016 ble det etablert 40 nye plasser.

Ferdig i 2019

Den nye seks avdelingsbarnehagen på Nedre Tømte i Ottestad skal etter planen ta imot de første barna august 2019. Utbyggingen er i startgruppa og kommunen skal snart ha det første møtet med arkitekt. Denne barnehagen får cirka 100 plasser, men avhengig av alderssammensetning kan den romme inntil 120 barn. I sin orientering til politikerne sa virksomhetsleder Håkonsen at det i dag ikke er behov for nye plasser. Opptaket er nettopp ferdig og viser at alle med rett til plass, får barnet sitt i barnehage til høsten. Bare sju står på venteliste, de søkte etter fristen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00