Det hjalp ikke at Nye Veier ga en tydelig beskjed til Stange kommunestyre før møtet: Et negativt Uthus-kryssvedtak kan utsette deler av E6-utbyggingen i Stange. Prosjektdirektør Øyvind Moshagen sier til HA at Nye Veier nå diskuterer nødløsninger sammen med Hæhre Entreprenør, som fikk utbyggingskontrakten på firefelts motorveg.

Bøyde ikke av

Flertallet i kommunestyret lot seg altså ikke presse. Det var bare Venstre, Høyre, Frp og Pensjonistpartiet som stemte for å gi Nye Veier aksept for reguleringsendringen på Uthuskrysset.

Det var ingen til stede fra vegutbyggeren i kommunestyresalen. Nye Veiers administrasjon fulgte i stedet weboverføringen fra kommunestyret. Her kunne de se og høre at den ene etter den andre stangepolitikeren og rådmannen kritiserte selskapets bruk av advokater for å vurdere kommunens saksbehandling.

Overdriver

– Jeg synes Nye Veier overdriver. Jeg har aldri opplevd slikt press det er lagt på Stange kommune i denne saken. Det kan ikke være slik at jurister skal ta over lokaldemokratiet. Dette virker desperat og viser liten respekt for demokratiske prosesser, sa gruppeleder Aasa Gjestvang (Sp).

Ordfører Nils A. Røhne kunne ikke erindre at en part har mobilisert advokater i sin argumentasjon overfor politikere etter at planutvalget har fattet sitt vedtak og innstilling er lagt fram for kommunestyret.

– Dette er ikke ulovlig, men det er uvant og man kan ikke forvente at politikere og administrasjon kan forholde seg til ny informasjon, sa Røhne.

En ny tid for rådmenn

Rådmann Stein Erik Thorud sa at det skjedd en endring for rådmenn.

– Jeg har ikke tidligere opplevd at sentrale myndigheter har brakt inn opplysninger i en sak der saken er framlagt. Administrasjonen har vurdert opplysninger vi har fått fra Nye Veier, altså to brev. Det ene med juridisk vurdering og en trafikksikkerhetsvurdering av den gamle 2012-planen. Vi legger fram saken til behandling og ser ingen til å trekke saken nå, sa Thorud.

Pensjonistpartiets Bjørn Sveheim brøt med sitt samarbeidsparti Ap og begrunnet sin støtte til Nye Veier med at tapet av matjord må bli minst mulig. Sammenlignet med 2012-planen vegvesenet, sparer Nye Veier 20 mål, sa han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00