– Hvorfor kan ikke Nye Veier leve med reguleringsplan 2012?

– Fordi de den ikke er god nok.

Fra talerstolen i planutvalget, ble det framsatt krass kritikk av Nye Veiers innspill på tampen. Sps Olav Frang kalte brevet et utidig tilsvar etter at fristen er gått. Han sa det er freidig å skrive at Nye Veier er forundret over rådmannens innstilling.

– Når det gjelder landbruksareal og beslag av dyrket mark, har Nye Veier rett. Mer matjord vil gå tapt i reguleringsplanen fra 2012. Det er klart det smerter Senterpartiet å måtte innrømme det, men i totalbildet har vi funnet at vi må la dette gå, sa Frang.

Kommunalsjef Frode Haugan sa at E6-utbyggingen er preget av rask framdrift. Han er betenkt over så korte frister at administrasjonen ikke rekker å sette seg inn i nye innspill på forhånd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00