I 2007 ble bygningen tatt ned og lagret i en container. I 2011 kom sendingen til Norge, men først i 2013 kunne gjenoppbyggingen starte. Museet mottok nemlig en testamentarisk gave fra USA. Pengene gjør at Migrasjonsmuseet både kan finansiere den nye bygningen og ferdigstille The Leet-Christopher school fra Letcher.

Utvandrerkirke

Museumsdirektør Knut Djupedal opplyser at Bjørgo-Ingvalson huset ble demontert av Brian Betteridge fra Decorah, Iowa, som tidligere hadde flyttet kirken fra Minnesota til Åkershagan. Huset ble lagret i en container før det ble sendt til Norge fire år senere. Siden har det ligget lagret på museet i påvente av nødvendig finansiering.

– I 2013, etter en testamentarisk gave fra Mary Embertson Trust of San Diego, kunne endelig gjenoppbyggingen starte. Dette gjorde det mulig også å fullføre LeetChristopher skolen i 2015, samt starte opp gravingen av tomta til huset, sier Djupedal.

Han sier videre at museet har dratt nytte av at Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen i 2014 for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Ordningen innebærer at staten gir et tillegg på 25 prosent av gavebeløp på over 100.000 kroner. En søknad etter et slikt tilskudd på basis av arven nevnt ovenfor ble godkjent, og museet har fått 289.000 fra Regjeringen. Det er dette som gjør det mulig å begynne gjenoppbygging og rehabilitering av Bjørgo-Ingvalson huset, sier Djupedal.

trenger nye installasjoner

Ifølge Djupedal har det helt siden Migrasjonsmuseet ble etablert som Utvandrermuseet i 1955, vært et av museets mål å få permanent utendørs utstilling som består av noen få bygninger fra de norske bosettingene i det amerikanske Midtvesten.

– Intensjonen har vært å bruke bygningene som utgangspunkt for å fortelle historien om den norske tilknytningen til Nord-Amerika og verden for øvrig. I tråd med museets visjon er det rekonstruert to tømmerhus, en låve, to mindre bygninger, Oak Ridge lutherske kirke fra Houston og sist, Leet-Christopher skolen.– Etter at huset ble donert til museet, ble det nøye undersøkt av etnolog Jorunn Gunnestad, som dokumenterte hver eneste detalj, ned til spikerhull i veggene, sier Djupedal.

Hun er i dag ansatt ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Huset ble bygget i nærheten av Highland, Iowa i 1902, for Gunvald og Mari Tollefsrud Ingvalson.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00