Stange kommune er på offensiven for å få ned sykefraværet. Bruk mer egenmeldinger, var rådet fra HR-sjef Inger Lise Storlien, da hun orienterte politikerne om årsakene til det høye sykefraværet nylig.

Stange kommune har inngått IA-avtale. Det innebærer at ansatte i kommunen å være borte fra jobben uten legemeldt fravær.

Ifølge Storlien er nemlig muligheten til å bruke inntil åtte dager sammenhengende, lite brukt.

– Dersom arbeidstakerne unngår legemeldt fravær, opplever vi at arbeidstakeren kan komme raskere tilbake i jobb, sier HR-sjefen.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har kartlagt at det er sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden som øker både i kommuner og fylkeskommuner.

2001–2015

I 2001 var sykefraværet i Stange 9,8 prosent og oppe i 10,1 i 2009. I 2013 var sykefraværet 8,9 prosent. Langtidsfraværet fra 20–39 uker hadde størst nedgang, størst i de eldste aldersgruppene.

Fordel med egenmelding

Storlien sier videre at bruken av egenmeldt fravær altså er lavt og utgjør bare 1,3 prosent. Det resterende fraværet i arbeidsgiverperioden er sjukemeldinger. Det er 24 egenmeldingsdager per år.

– I dag er 67 prosent av fraværet i arbeidsgiverperioden sjukemeldinger. Der sykefraværet varer ut over arbeidsgiverperioden er hele 94 prosent sjukemeldinger i arbeidsgiverperioden. Stange har vært IA-bedrift siden 2003 og arbeidet målrettet for innen sykefraværsarbeid, inkludering personer med redusert arbeidsevne. Vi har også hatt fokus på å få seniorer til å stå lengre i arbeid, sier Storlien.

Stange kommune har 102 ansatte over 62 år. Seniorene kan enten ta ut 10 fridager i tillegg til ferie per år eller få utbetalt 15.000 kroner. I 2015 benyttet 55 seniorer seg av ekstra fri, mens 47 valgte seniortillegget.

Kommunen målsetting er å komme ned på åtte prosent sykefravær. Å skape ny kultur for og ta ansvar for nærvær og helse står sentralt. På nasjonalt nivå er ett av delmålene å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til 2001 innen 2018.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00