Samlet driftskostnad for leie av paviljong i inntil fire år er 2,2 millioner kroner.

Bygget vil ha romhøyde, akustikk, lys, ventilasjon og solavskjerming i henhold til myndighetskrav.

Paviljongen skal romme 2 grupperom for 12 elever på 30 kvadrat. Lærerbase for fem lærere på 35 kvadrat. Kopirom for 1. trinnbase på 10 kvadrat og nødvendige gangarealer og atkomster.

Hoberg har 297 elever.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00