Det graves mye på Hedmarken for tiden. Folk i Stange og Hamar blir varslet om mye støy til helga, når Hias skal legge nye vann- og avløpsrør.

De første lastebilene med masse er på veg til området ved Åker gård i Hamar, under Rørosbanen og ned til Midtstranda. Trym Edvartsen, som er prosjektleder i Hias, forteller at beboerne i det området som det nå skal jobbes i, vil få såkalt tosidig vannforsyningssystem. Det betyr at dersom det er problemer med vannet i Hamar så vil beboerne få vann fra Stange og omvendt. Edvartsen beklager de ulempene med støy dette medfører for beboerne i området.

Rørosbanen skal graves tvers av, for under jernbanen skal det legges stålrør for vann og avløp. 36 timer på seg har Hias til å gjøre jobben, før togene igjen kommer kjørende. Selve arbeidet med kryssingen av Rørosbanen skjer fredag fra klokka 20.45 til søndag klokka 11.30. Da vil det være døgnkontinuerlig anleggsstøy fra arbeidene på Midtstranda.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00