• «The Big Bang»: Slik ser det ut når 16 tonn spreng­stoff ri­ver opp 25.000 ku­bikk­me­ter med stein­mas­se. Det gikk et be­geist­ret gisp gjen­nom for­sam­lin­gen da både stei­ner, jord og trær flak­set høyt opp i luf­ten. Se video av sprengningen på h-a.no!Beg­ge foto: Chris­ti­an E. Berg­heim
  • LYK­KE­LIG: Frp-po­li­ti­ker­ne Tor And­re Johnsen (til venst­re) og Bård Hoksrud kos­te seg med spreng­stoff. Til høy­re står Stan­ge As­falt-sjef Erik Wol­le­bæk.

Vi befinner oss midt mellom E6 og Sørli tømmerterminal. En illevarslende pipelyd skjærer gjennom den kalde skogslufta.

I enden av en lang ledning står Frps Bård Hoksrud mens han smiler bredt og tripper spent. I hendene har han en utløser som styrer 16 tonn sprengstoff.

«Kan ikke dere politikerne stå litt lenger fram?», humrer en kar med blå plasthjelm – til stor latter fra de frammøtte.

Hoksrud trykker langsomt på knappen, og plutselig høres et gedigent brak fra skogen, noen hundre meter lenger inn på vegen. Stein og grus kastes himmelhøyt idet nærmere 800 ladninger med sprengstoff antennes nøyaktig på likt. De rundt 100 frammøtte puster ut og klapper begeistret idet steinregnet roer seg.

Kjemper om E6-kontrakt

Bakgrunnen for sprengningen er åpningen av det nye masseuttaket i Sætermyrberget. Her skal Stange Asfalt etablere et nytt pukkverk som skal forsyne lokale prosjekter med stein og grus. Det store målet er å sikre E6-kontrakten med en av de fire entreprenørene som nå kjemper om å få bygge motorveg nordover fra Kolomoen.

– Vi har 50 prosent sjanse for å vinne anbudet, mener eieren av Stange Asfalt, Erik Wollebæk.

– Vår fordel er at vi er små og lokale, vi er initiativrike og fulle av pågangsmot. Ikke minst er vi også strategisk plassert like ved E6, fortsetter han.

Wollebæk og hans ansatte venter nå på at Nye Veier skal signere kontrakt med hovedentreprenøren på strekningen. Dette skal etter planen skje tidlig i juni. Deretter blir det opp til Stange Asfalt å konkurrere om å bli underleverandør av stein som skal brukes til fundament, asfalt og betong.

Men hva skjer hvis anbudet ikke når opp i konkurransen?

– Da selger vi steinmassen til andre entreprenører og prosjekter. Det finnes alltid kjøpere, smiler Wollebæk – som er godt fornøyd med at sprengningen gikk helt etter boka. Nå skal det etableres mobile knuseverk i området for å omdanne stein til grus.

– En enorm lettelse

Truls Gihlemoen i Stange Frp er glad for at pukkverket endelig er åpnet og klart til drift.

– Pukkverket sikrer viktig konkurranse i markedet, noe som vil bety vesentlig billigere steinmasse til både E6, boligbygging og andre prosjekter. Det er en enorm lettelse å være i gang, sier han.

Frps Tor André Johnsen er enig.

– Her er det nok stein til å legge E6-fundament helt til Lillehammer, jubler stortingsmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00