Mot fylkesråd og gruppeleder i Stange Sp, Aasa Gjestvangs stemme, vedtok kommunestyret onsdag kveld uttalelsen om at det bør bygges ett hovedsykehus i Hedmark og Oppland i Ringsaker. Resten av Sps gruppe stemte for høringsuttalelsen om framtidig sykehusstruktur.

Sp i Hedmark ønsker utbygging av sykehuset i Elverum, og det er dette vedtaket Gjestvang følger opp.

– Ja, vi mener at hedmarkingene får mest mulig sykehus for pengene på den måten. Jeg stemte slik jeg gjorde fordi Hedmark Senterparti har vedtak om at vi vil ha ett sykehus i hvert fylke. Siden jeg er fylkesleder i Hedmark Sp og fylkesråd for Sp stemte jeg slik da fylkesrådet la fram sin innstilling til fylkestinget. Altså har jeg stemt likt både i fylkesrådet og i kommunestyret i Stange, sier Gjestvang.

Det beste alternativet

I gruppeledernes fellesforslag heter det at Stange kommunestyre gir sin fulle tilslutning til ett hovedsykehus i Mjøsområdet, alternativ 1A Sykehuset hovedstrategi. Stangepolitikerne sier videre at ett hovedsykehus er det beste alternativet for pasienten. Ordfører Nils A. Røhne er tydelig på at den beste sykehusløsningen for å samle hele Innlandet nå ligger på bordet.

– Ambisjonen må jo være at vi får oppslutning i Innlandet om ett sykehus for Mjøsområdet, sier Røhne.

Sanderud er alternativet

Kommunestyret sider videre at det er beklagelig og bekymringsfullt at det i debatten synes som om det er et sviktende grunnlag i Hedmark og Oppland for å holde fast strategien for ett hovedsykehus.

– Vi konstaterer at byene med sykehus fremmer sin egen kommune som plassering. Dersom det viser seg at vi ikke ender opp med modell 1A i idéfaserapporten, men med to sykehus, er Stange kommunestyre klare på at Sanderud peker seg ut som naturlig lokalisering for sykehuset i Hedmark. Dette er posisjoner vi har hatt hele tiden, men nå støtter vi altså et mjøssykehus i Moelv, sier Røhne videre.

– Beklagelig posisjon

– Hovedpoenget for kommunestyret i Stange, unntatt Aasa Gjestvang og Sp, er ett sykehus ved Mjøsbrua. Dersom tosykehusmodellen skulle bli valgt, er det åpenbart etter å ha diskutert sykehussak i styret i 10 år, at et sykehus ved Hamar peker seg ut, sier Røhne, som er opptatt av å samle fagmiljøene.

Røhne er kritisk

Ordfører Nils A. Røhne sier det er beklagelig at Sp i Stange i en tosykehusmodell støtter Elverum før Sanderud.

– Er det ikke lov å mene hva man vil, Røhne?

– Jo da, det er interessant å høre argumentasjonen, men jeg håper ikke vi kommer dit. Jeg vil understreke at vi går for ett hovedsykehus i Innlandet.

– Rådmannen i Hamar har også vært ute i hardt vær den siste tiden, kommentar til det?

– Utviklingen på Gjøvik og signalene fra Lillehammer Ap, gir grunn til bekymring. At Elverum nok en gang prøver å legge grunnlaget til at vi ikke får til ett hovedsykehus og en løsning som absolutt er best for Innlandet, og går for to sykehus, er også beklagelig.

Stangeordføreren presiserer at argumentasjonen i Hamar dreier seg om ett hovedsykehus, som man ønsker plassert i/ved Hamar.

– Jeg tolker det slik at når rådmannen og det politiske miljøet uttrykker «ved Hamar» ligger Sanderud i dette utsagnet. Det er bra, sier Røhne.

Ordføreren viser til debatten i Hamar og media der det blir fokusert på hvor ille det er å ta til orde for et hovedsykehus ved Hamar.

– Det er ikke bare Hamar som mener det, men også Lillehammer, Gjøvik og Elverum. Jeg synes Hamar har fått vel mye pepper for sin oppfatning. For oss i Stange og meg er det ikke noe poeng å argumentere sterkt for Sanderud. Vi ønsker bare å ha Sanderud med som ett alternativ, sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00