– Å oppleve kø fra inngangen og rundt samfunnshusbygningen, var hinsides alt vi kunne drømme om i 2016. Til slutt sto folk i trappa for å høre kåsøren Per Fugelli, sier Dag Arne som nå bor i enden av Lommedalen i Bærum kommune.

55-åringen med sammenhengende tillitsverv i Arbeiderpartiet i 40 år, bidro til å gjøre 1. mai-arrangementene på Tangen berømte. Under årsmøtet i arbeiderlaget i februar trakk han seg imidlertid som 1. mai-ansvarlig, men kommer tilbake som kåsør i år.

Flytter til menighetshuset

Leder i Tangen arbeiderlag, Ellen Mohaugen, sier at 1. mai skal relanseres med brask og bram på Tangen neste år. 2017 blir et unntaksår på grunn av at samfunnshuset er under ombygging. Derfor tones årets 1. mai ned. Arrangementet er flyttet til Tangen menighetshus vis-à-vis Tangen brenneri.

– Greit med pause

Dag Arne Syverinsen sier det har vært mange store øyeblikk på samfunnshuset. Noe av det første han gjorde da han meldte seg inn i Sørbygda AUF i 1977, var å gjenoppta 1. mai-feiringen. Etterdønningene etter EF-striden gjorde at organisasjonen lå nede.

– Hva er det beste minnet du har fra 1. mai på Tangen?

– At jeg skulle få oppleve at det sto mennesker i kø rundt samfunnshuset for å komme inn til Per Fugelli, var noe jeg ikke hadde drømt om på forhånd. Kåsøren Fugelli dro enormt mye folk, det var knapt å tro. I 25 år har vi tradisjonelt hatt tre talere. Hovedtaleren som holder tale for dagen med et åndelig, politisk innhold. Så hadde vi et reisebrev fra det store utland der vi stort sett har benyttet NRK-profiler. Navn som Gro Holm, Morten Jentoft, Sissel Wold og Joar Hoel Larsen er kjente personligheter. Tredje innslag er kåseriet, som har vært litt løsere i formen med et fritt, valgt tema, sier Syverinsen.

I år ble han selv forespurt om å holde kåseriet og har tatt utfordringen. Tittelen er «Språkblomster som vokser i ei dynge av Forakt For Folkelighet».

– Vi lever i et meningsdemokrati. Alf Cranner oversatte Min tanke er fri. Det betyr at du kan ikke arresteres for tankene dine. Du har lov å tenke hva du vil, sier han.

Kjente personligheter som Jens Stoltenberg, biskop Solveig Fiske, Martin Kolberg, Sigbjørn Johnsen og ikke minst Tangens store sønn Odvar Nordli har vært en av frontfigurene som hovedtalere på Tangen 1. mai.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00