Stange Røde Kors samlet i 2015 inn hele 90.000 kroner som ble brukt på barn, unge og familier.

I 2016 var tallet cirka 50.000 kroner.

De flittige dugnadshjelperne bruker mange timer på arbeidet.

Ildsjelene i Røde Kors sier de savner positive, offentlige tilbakemeldinger på sitt arbeid.

Røde Kors må ha 40 deltakere for å gjennomføre Lekeland-dagen senere i vinter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00