I forslaget vil utvalget slå sammen Stange- og Romedal ungdomsskoler. Espa og Tangen foreslås lokalisert på Tangen. Åsbygda og Solvin i Romedal flyttes til lokalene til Romedal u-skole.

Rådmannen anbefaler i sin innstilling å legge ned Breidablikk og overføre elevene til Romedal.

Utvalget mener imidlertid at Breidablikk bør bestå. Det begrunnes i at skolen er fulldelt. Det er få elever ved Breidablikk som har skoleskyss i dag. Ilseng er i tillegg et lokalsamfunn der det er reelle muligheter for en relativt stor vekst ved en eventuell utvidelse av fengselet og derved et økt elevtall framover. En fulldelt skole gir best mulig skoletilbud for elevene. Utvalget ønsker ikke for små elevmiljøer. Tangen, Stange og Ottestad er satsingsområder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00