En ganske stor andel av innbyggerne i Stange har private avløpsanlegg. Plansjef Kjersti Westgaard Gillund i Stange sier at tilgang på god vannkvalitet er alfa og omega. Dette har høyeste prioritet når nye byggeområder godkjennes. Når det gjelder eksisterende kloakkanlegg pågår et kontinuerlig arbeid med utskiftning av gamle anlegg.

– Rent vann er noe av det viktigste vi gjør for folkehelsa, sier Gillund.

Ser på private anlegg

Kartleggingen av de private kloakkanleggene i Stange, viser varierende kvalitet. Noen er av nyere årgang, andre er eldre. Av kommunens totalt 3.000 private kloakkanlegg, er det noen kombinasjonsanlegg med tett tank for toalett samt gråvann for vask og dusj. Ettersom flere anlegg er gamle, er det på tide å skifte ut disse. Ifølge Fylkesmannen i Hedmark står private avløpsanlegg andelen av uønsket forurensning av Mjøsa.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) avdekket i vår mye grønske i Mjøsa fra tilløpsbekker. I Stange ble det målt svært høye konsentrasjoner av fosfor både i Fjetrebekken og fra en bekk som renner ut i Sandvika. Fungerende miljødirektør hos Fylkesmannen, Steinar Østlie, anmoder Stange kommune om å bidra i arbeidet med å begrense forurensningen. Dette er viktig for å forhindre negativ utvikling i Mjøsas helsetilstand, sier Østlie.

Tarmbakterier

Ifølge Fylkesmannen er tilløpsbekker forurenset av tarmbakterier ugunstig med hensyn til bading, jordbruksvann og råvann til drikkevannsforsyning.

– Fylkesmannen oppfordrer Stange kommune til å ta de aktuelle bekkene inn i sine kontrollopplegg med formål å avdekke kilder til den påviste forurensningen, skriver Østlie i brevet til kommunen.

Stange kommune gir pålegg med utbedringsfrist på private avløpsanlegg som er for dårlige.

Ifølge miljøvernsjef Leif Skar har kommunen vassdragsovervåking på dagsorden. Utsatte områder er inngår i programmet.

– Det er kjent at både Vikselvvassdraget og Nordre Starelv er utsatt. Tiltaksorientert vassdragsovervåking ble iverksatt av Vassdragsforbundet. Mange ulike, utslippskilder kan påføre vassdrag forurensning. Vi har hatt fokus på organisk forurensning, sier Skar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00