Det var like før jul i fjor at 14 år gamle Erika Granerud tok sitt eget liv mens hun var innlagt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på Sanderud sykehus i Stange.

I den foreløpige rapporten som HA omtalte fikk Sykehuset Innlandet kritikk av Statens helsetilsyn for ikke å ha gitt pasienten "forsvarlig helsehjelp". Kritikken gikk blant annet på manglende dokumentering ved pasientinnleggelser, og at gjenstander som kunne brukes til å skade seg selv eller andre var tilgjengelige for pasientene.

LES OGSÅ: Sykehuset Innlandet får kritikk etter selvmord

Brudd på spesialisthelsetjenesteloven

Nå foreligger den endelige rapporten, og Helsetilsynet har konkludert med at Sykehuset Innlandet HF brøt spesialisthelsetjenesteloven:

"Statens helsetilsyn har konkludert med at Sykehuset Innlandet HF ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp ved at sykehuset ikke hadde lagt til rette for at helsepersonellet kunne oppfylle plikten til å gi forsvarlig helsehjelp. Det foreligger dermed brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven §§ 4 og 16."

Les den fullstendige rapporten på Helsetilsynets nettsider.

Foreldrene saksøker Sykehuset Innlandet

Som følge av hendelsen og de kritikkverdige forholdene som ble påpekt av Helsetilsynet tok Sykehuset Innlandet HF en rekke grep for å bedre sikkerheten ved institusjonen.

Ifølge Oppland Arbeiderblad vil foreldrene nå gå til søksmål mot Sykehuset Innlandet, for at "sykehuset også i juridisk forstand tar ansvar for det som er skjedd".

– Nå er Helsetilsynets konklusjon klar, men for oss er ikke denne saken «ferdig». Nå starter jobben med å holde på de nye rutinene. Vi ønsker å bidra til at sykehusene lærer av det som er skjedd. Men det er forferdelig vondt å kjenne på at Erika måtte dø før de fikk disse avvikene i orden, sier Erikas far, Patrick Granerud, til avisen.

- Vil følge opp endringene

Oppland Arbeiderblad skriver videre at assisterende divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, har uttalt følgende:

Rapportens konklusjon er i tråd med foreløpig rapport. Vi registrerer at Helsetilsynet konkluderer med at det er iverksatt og implementert relevante tiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende kan skje igjen. Vi vil ha en tett oppfølging av disse endringene framover. Jeg vil spesielt takke de pårørende for å ha gitt oss viktige tilbakemeldinger og for den åpenheten de har vist.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00