– Situasjonen er ikke hyggelig, medgir eiendomssjef Bjørn Lunstøeng.

Også ved juletider ble det oppdaget at flisene løsner. Kommunen brukte konsulenter og utbedret skadene. Etter skolestart er det altså funnet nye området i bassenget med ødelagte fliser.

Stange kommune vet rett og slett ikke hvorfor flisene løsner, men nå vil de til bunns i mysteriet. SINTEF leies inn for å kartlegge sprekkproblemene.

10-talls fliser

Ifølge Lunstøeng er det denne gang et 10-talls fliser som har løsnet i bånn. Skadene kan imidlertid ha større omfang enn man ser visuelt.

– Basseng og vann er komplekst. Det er årsaken til at vi kobler inn SINTEF og Norges Svømmeforbund. De har erfaring med problematikken rundt vannkvalitet, temperatur. Fliser som løsner i basseng er en kjent problemstilling i Norge, sier Lunstøeng.

– Hva tror du selv kan være årsaken til bassengproblemene?

– Det kan være mange årsaker, det er jo ikke problemer over alt. SINTEF er forskingsorganisasjon, men kan ikke peke på en grunn. Man kan jo stille seg undrende til problematikken. Situasjonen er ikke hyggelig.

Svømmekurs utsettes

– Frustrerte foreldre har henvendt seg til HA fordi trening stopper, forstår du skuffelsen, Lunstøeng?

– Ja, men det lille bassenget er åpent og er mer enn godt nok som opplæringsbasseng for skoleungene. Det vi gjør nå er å få dekket til flisene som har løsnet slik at hele eller deler av bassenget kan være åpent. Det håper jeg skjer i løpet av 14 dagers tid. Før vi begynner å tappe og sette i gang tiltak, må vi være sikre på at reparasjonen blir et varig tiltak. Vi vil sørge for at skoleelevene og publikum blir minst mulig skadelidende. Skadene kommer på et dårlig tidspunkt rett etter skolestart.

SINTEF har antydet at problemene kan skyldes alt fra vannkvalitet til temperatur, limstoff eller oppbygging av bassengkar.

Stange svømmehall ble åpnet i 2008 og kostet 50 millioner kroner. Det ble ikke bygget badstuer i anlegget, fordi kostnadsrammen skulle holdes.

– Det er beklagelig at det nye bassenget vårt ikke er stabilt nok, sier eiendomssjef Bjørn Lunstøeng.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00