Fra et enstemmig vedtak i formannskapet 30. november, var kommunestyret splittet i spørsmålet om utredning av svømmehall i Ottestad.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne sikret flertall. Sps forslag om å avvise forslaget falt med 12 stemmer (KrF, Venstre, Sp, H og Bygdelista).

Det opprinnelige forslaget om utforming av konkurranseanlegg er droppet for godt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00