Det er mange engasjement for stangeskolen og vi spurte om Åsbygda, Solvin og Breidablikk skoler bør slås sammen? Her er noen av reaksjonene: «Fløtt på lærere i stedet», «Bevar småskala skolen! Mye bra kvalitet i det! Dyrere, ja vel ... Men det beste er best! Sentralisert kompetanse er et dårlig argument. Det er ikke alt som er framskritt ...! Kvalitet koster litt mer, men det kommer ut mer i andre enden.», «Lite læring å kjøre skolebuss ...», «Stange har tydeligvis råd til å bruke mange millioner på kulturhus, men ikke råd til å holde liv i bygdene ...», «Hvis man skal holde liv i bygdene i Stange, er skolene veldig viktig for folk og et samlingspunkt for mange! La skolene bestå!», «Kutt ut kulturhuset og behold skolene».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00