Da Statens vegvesen fikk kjennskap til at Hedmarken curlingklubb hadde malt en høyball som et bo på en curlingbane, langs fylkesveg 24 og skiltet til hallen, ble det bråk.

Det skal være minst mulig reklame langs offentlig veg, het det i begrunnelsen fra Statens vegvesen. Klubben fikk frist til 18. november med å fjerne høyballen, ellers vil vegvesenet egenhendig ta seg av saken og fakturere Hedmarken Curlingklubb.

Nå ser det imidlertid ut til at leder Kjell Bjørseth får politisk drahjelp i saken. Vegvesenet ga nemlig også avslag på å skilte curlinghall fra fylkesvegen.

– Statens vegvesen nekter Stange Curlingklubb skilt til virksomheten på Ljøstadfeltet. Stange Frp tar saken og har engasjert stortingsrepresentant Tor André Johnsen til å bistå i saken. Samferdselsministeren er allerede orientert, sier leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen.

– Å gjemme denne nyetableringen mest mulig bort, bidrar ikke til vekst og utvikling i Stange. Curlingklubben burde fått støtte, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00