– Vi er alle kreftpasienter med ulike kreftsykdommer med et felles mål om å bygge oss opp, sier Torunn, som stortrives i treningsgruppa. Det er sosialt, og folk er i samme båt. Trening og mestring gir ny livslyst. Etter omstendighetene er formen bra. Det er gjennomgangstonen blant deltakerne.

Mestringskurs

Historien om suksessen for mestringskurset begynte som ren idealisme hos kreftkoordinator Marte-Lill Solstad i Hamar kommune, Unn Torill Tveitane, kreftsykepleier og kreftkoordinator i Stange kommune og Stine Olsen Kirkevik, fysioterapeut ved Frisklivssentralen. Uten penger, men innenfor egen arbeidstid, satte de i gang to pilotkurs i vår. Kreftrammede i Stange og Hamar fikk tilbud om mestringskurs med fysisk aktivitet. Målgruppen var personer i alderen 20–60 år som har eller har hatt kreft, og som ønsker å komme i bedre form. Treningen er tilpasset målgruppa og består av en temadel og foregår både ute og inne.

Lista ble overtegnet

– Vi satte et tak på 16 deltakere på det første kurset. 30 meldte seg, og da opplevde vi at prosjektet var sterkt ønsket. På grunn av det store antallet delte vi opp i to grupper med et seniorkurs til slutt, sier Solstad.

Unn-Toril Tveitane erfarer at de har kommet i kontakt med en ny gruppe pasienter, som trenger støttespillere for å bygge seg opp igjen.

– En deltaker sa det nokså treffende, når du er kreftfri, da starter kampen for å finne tilbake og mestre hverdagen. Vi kan gi en støtte til livet videre når du som pasient er ferdigbehandlet. Tilbakemeldingene er også at pasienten blir godt ivaretatt av systemet under selve kreftbehandlingen, men etterpå er det viktig å fokusere kosthold, trening i treningssenter, mestring, livskvalitet og hvordan leve sunt og godt, sier Tveitane.

Etter den store responsen søkte ildsjelene om 163.000 kroner i støtte fra Fylkesmannen. 150.000 ble bevilget, og nå pågår det første kurset for disse pengene med 12 deltakere.

Onsdag 11. januar går det siste kurset, og Olsen Kirkevik håper at flere menn ser nytten av å delta på mestringskurs. Trioen håper mestringskursene er kommet for å bli, men de er avhengig av at Hamar og Stange kommuner stiller opp økonomisk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00