Ferske tall fra Utrykningspolitiet viser at enkelte bilister i Hedmark er tunge på høyrefoten. I løpet av årets seks første måneder har 6.884 bilførere blitt knipset av en fotoboks etter å ha kjørt for fort. 42 førere har mistet lappen.

Én fotoboks skiller seg klart ut: Kolomoen på E6 nordover i Stange. Her har hele 1.384 bilister fått et ublidt møte med blitzen, noe som har bidratt til 3,4 millioner kroner i statskassa. Dette er nesten en tredjedel av alle kronene de 11 fotoboksene i Hedmark har samlet inn hittil i år.

Kun tre av bilistene kjørte så fort at de mistet lappen, noe som er en nedgang fra 11 i samme periode i fjor.

Til sammenligning har boksen i sørgående felt kun knipset 183 bilister, noe som har resultert i ett førerkortbeslag.

Løten og Øksna

Av de øvrige fotoboksene i Hedmark står Løten nordgående og Øksna sørgående (begge langs Rv 3) for en stor andel av reaksjonene. Begge disse har knipset tett oppunder 1.300 fartssyndere, noe som har resultert i ti førerkortbeslag i Løten og 16 på Øksna.

Det samlede bøtenivået er likevel langt lavere enn på Kolomoen, noe som tyder på at bilistene på Rv 3 i snitt har blitt tatt for mindre alvorlige fartsovertredelser.

Årets høyeste hastighet ble likevel målt til 134 km/t på nettopp Øksna i februar.

– Den nasjonale trenden er at antallet saker er stabilt eller litt nedadgående, noe som er svært positivt for trafikksikkerheten.

Det sier politioverbetjent Kai Henning Nilsen ved politiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK).

To fotobokser forsvinner

I forbindelse med byggingen av ny E6 nordover fra Kolomoen vil begge fotoboksene på stedet bli fjernet i løpet av året. Nilsen sier det foreløpig er for tidlig å si noe om fotoboksene blir erstattet eller brukt andre steder i fylket.

For å sette opp en fotoboks må den aktuelle vegstrekningen normalt være både ulykkesbelastet og ha høy trafikk. I tillegg settes gjerne bokser opp på strekninger hvor høy hastighet er et problem.

Uoppmerksomme sjåfører

Odd Arild Fjeld Jacobsen er politiets trafikkoordinator i Hedmark. Han sier årets tall virker å være nokså gjennomsnittlige.

– Det er ikke bra at folk kjører for fort. I en ulykke vil det være stor forskjell på om man kjører i 80 eller 90, sier han.

Jacobsen mener mange bilførere åpenbart er uoppmerksomme bak rattet.

– Du følger ikke mye med langs vegen når du mister lappen i en fotoboks. Boksene er både skiltet og godt synlige, sier han.

Jacobsen tviler på at fotoboksene på Kolomoen vil bli satt opp igjen når den nye vegen er ferdig.

– Ny E6 betyr sannsynligvis færre ulykker på strekningen, men vi må vente og se om høy fart blir et problem, sier han.

Fornøyd med snittmåling

Politiet har god erfaring med bruk av strekningsmåling. I dag finnes det snittmålere på to steder i fylket, nærmere bestemt mellom Bergeberget og Finstad på Trysilvegen og mellom Barkald og Langodden sør for Alvdal.

– Streknings-ATK har gitt nedgang i både fart og ulykker. Man kan kanskje si at disse boksene gir en greiere og mer rettferdig måling, avslutter Jacobsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00