Kristiane Ingeborgdatter Reigstad (12) fra Ottestad reiser onsdag til Marrakech i Marokko som en av fire barn fra Barnas klimapanel.

Kristiane reiste i fjor til Klimatoppmøtet i Paris. To voksne fra Miljøagentene følger barnedelagasjonen. I år som i fjor skal Barnas Klimapanel være til stede for å påvirke, lære og formidle klimakrav på vegne av norske barn. Barna i panelet har jobbet mye med å forberede en ny rapport som skal overleveres til politikere og beslutningstakere. Klimatoppmøtet i Marrakech fra 7.–18. november 2016 er det første årsmøtet for partene til Parisavtalen. FNs barnekonvensjon sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår de unge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00