• I TERRENGET: salgskonsulent i Block Watne Thomas Jahr (f.v.), distriktssjef Dag Vegard Lund og prosjektleder Odd Egil Engh. FOTO: HENNING HOLTER CHRISTENSEN
  • SANDVIKA TERRASSE: Dette er de fire siste familieboligene som bygges i Sandvika Terrasse. FOTO: HENNING HOLTER CHRISTENSEN

– I dag er Ottestad like populært boligområde som Hamar.

Det sier distriktssjef i boligprodusenten Dag Vegard Lund og salgskonsulent Thomas Jahr.

Studer bildet av Nedre Tømte nøye. Nederst mot Mjøsa ses Ideal Wasa. Ovenfor ligger Sandvikas indrefilet. I dag ubebygd, men i 2018 skal Block Watne bygge 106 nye boenheter på tomtene B4 og B5 på Nedre Tømte. Disse to utbyggingsområdene er på 26,3 dekar. I nordlige del av feltet er byggeområde B6 som eies av kommunen.

Les også: 703 nye boenheter på ti år

Barnehage og tre nye felt

4.21 dekar er regulert til barnehage. Her har Stange kommune startet planleggingen av en seks avdelings barnehage. Mellom barnehagetomta og Block Watnes B5 er det regulert ballplass som eies av Sandvika Vel.

Hittil er det bygget og overlevert 79 boenheter på Nedre Tømte. Det tilsvarer cirka 7300 kvadratmeter bruttoareal bolig.

21 nye boliger er vedtatt bygget ut av Block Watne og er under oppføring. Totalt er 100 boliger overlevert eller under oppføring.

Den nye reguleringsplanen for B4-B6 vil inneholde cirka 120 boliger.

Utbyggingen planlegges med en kombinasjon av trehus og blokkbebyggelse, opplyser Lund og Jahr.

– God interesse

Detaljregulering er startet opp og Block Watne satser på en vedtatt detaljregulering høsten 2017 og byggestart sommeren 2018 på B4.

B4-B6 består av 32,5 dekar boligtomter og er totalt på cirka 45 dekar inkludert barnehagetomt, ballplass, grøntområder og friarealer.

Ifølge Lund ble reguleringsplan for Nedre Tømte e vedtatt i 2008. Områdene B1, B2 og B3 ble da detaljregulert.

– Vi håper at detaljreguleringen kan behandles i planutvalget før sommerferien. Reguleringsbestemmelsene for det nye områdene angir en høy utnyttelsesgrad for området, sier Lund.

Når Nedre Tømte er ferdig utbygd, vil Block Watne ha bygd cirka 21.000 kvadratmeter bolig.

– Interessen for boliger på Nedre Tømte er bra og vi merker en tendens til at prosjektene selges tidligere i byggeperioden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00