Det var ved 17-tiden onsdag at det tok fyr i en skurtresker ved Sinnerud.

- Det skjedde under tresking på et jorde, opplyser operasjonsleder Sissel Svarstad ved Innlandet politidistrikt.

Politiet avventet først å rykke ut, da brannen ble antatt å være forholdsvis liten og under kontroll.

- Men flammene tiltok noe, og man fryktet for høyspentledningene. Stange Energi ble kontaktet for å kutte strømmen, men det ble ikke nødvendig, sier Svarstad. 

For ved hjelp av en traktor fikk man slept treskeren unna høyspentledningene, og brannvesenet fikk kontroll på flammene.

Politiet undersøker brannen

Nå oppretter politiet en undersøkelsessak.

- Alle slike branner skal undersøkes. Det er i hovedsak for å kunne forebygge lignende hendelser i framtiden, sier Svarstad.

Operasjonslederen sier at politiet har foretatt avhør av sjåføren av skurtreskeren samt vitner til brannen, men kan ikke si noe sikkert om årsaken til brannen.

- Det er mye elektronikk i en skurtresker, og det dannes mye støv når den holder på, så det er en mulig forklaring, men vi kan ikke konkludere med det ennå, sier Svarstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00