Tangenvika er en sommeridyll med yrende båt- og badeliv, men området skjemmes samtidig av en stor og kantete borerigg som siden 2014 har vært fortøyd midt ute på vannet. Boreplattformen ble benyttet til å undersøke grunnforholdene i forbindelse med den kommende byggingen av Norges lengste jernbanebru over vika.

Arbeidet ble utført av underleverandøren Arctic Seaworks, men i juni 2016 gikk Hammerfest-selskapet konkurs. Siden den gang har riggen ligget urørt på Mjøsa.

– Visuell forsøpling

Tidligere i år klaget nabo Trond Vangen til Fylkesmannen i Hedmark, og nå har miljøverndirektør Jørn Georg Berg sendt et brev til Bane Nor med spørsmål om hva som skjer med riggen.

– De som bor i området anser plattformen som en visuell forsøpling. Vi anmoder Bane Nor om å undersøke saken nærmere med henblikk på hvem som er ansvarlig, og om plattformen eventuelt kan fjernes eller forankres på et sted som ikke er til sjenanse for båttrafikk eller naboer.

Det skriver Berg i brevet som er datert 10. juli.

Beboer Trond Vangen, som har utsikt rett mot plattformen, håper det nå blir tatt grep.

– Nå har den ligget der så lenge, og det ser ikke ut. Jeg mener verken Bane Nor eller miljømyndighetene i Stange og Hedmark kan akseptere at den ligger slik, tilsynelatende uten tilsyn eller vedlikehold, sier han.

Frykter at noen blir skadet

Vangen forteller at naboene aksepterte plattformen mens den var i drift, men at synet nå har gått over til ren irritasjon. Han er bekymret for at plattformen kan gjøre skade hvis den ikke fjernes.

– I dag vil jeg anta at den ligger trygt forankret, men alle ting forvitrer i vann. Det kan være bare et tidsspørsmål før noe skjer.

Vangen er spesielt bekymret for båtfolket som ferdes i Tangenvika.

– Plattformen er festet med vaiere som ikke er merket. Lysene har også sluttet å virke, så på kvelden er det helt mørkt. I tillegg er det røde fortøyingsblåser i vannet som heller ikke er merket. Dette kan være direkte farlig hvis man ikke er kjent i området.

Kameraten Per Erik Stensrud er enig. Han tar seg en pause fra båtstellet for å snakke med HA.

– Den plattformen er noe ordentlig dritt! Det er greit nok for oss som vet hvor den ligger, men for fremmede båtfolk er den et problem i mørket, sier han.

Stensrud og Vangen konkluderer med at plattformen framstår som både farlig og som visuell forsøpling, og at den derfor må vekk så fort som mulig.

Vrien sak

Bane Nor vil finne ut hvordan man kan fjerne den upopulære riggen.

Medievakt Olav Nordli i Bane Nor bekrefter overfor HA at plattformen tilhørte konkursrammede Arctic Seaworks. Konkursen inntraff etter at grunnarbeidet var utført, og har derfor ikke medført forsinkelser for utbyggingen.

Nordli sier Bane Nor så snart som mulig vil gi Fylkesmannen i Hedmark et skikkelig svar.

– Det er kompliserte kontraktsforhold, men vi jobber nå med å følge opp saken. Vi skal gjøre vårt beste for å smøre hjulene og finne en løsning. Om ikke det formelle og juridiske ansvaret ligger hos oss, så føler vi likevel et ansvar.

Nordli lover at riggen vil bli fjernet, men kan på nåværende tidspunkt ikke gi en eksakt dato.

HA har også vært i kontakt med advokat Ingar Nordmo Olsen, bostyrer i forbindelse med konkursen. Han forteller at alle selskapets eiendeler er solgt, men at han ikke har nøyaktig oversikt over hvem som er kjøperen av plattformen. Olsen vil undersøke dette når han er tilbake fra ferie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00